Een grote wens van ons en van cliënten zowel binnen als buiten ’t Klopt is dagbesteding op locatie aan te kunnen bieden.

De dagbesteding werkt vanuit een aparte locatie op landgoed Beukenrode, deze ruimte wordt per 01-11-2019 geschikt gemaakt en wordt ingericht voor de activiteiten die plaats vinden binnen de dagbesteding.

Er zal samenwerking zijn met de beheerder van het landgoed en bedrijven die gevestigd zijn op het landgoed. Hierbij is het in een veilige setting vergroten van contacten van de cliënten het hoofddoel, gekeken wordt of cliënten op de 3e trede van de participatieladder vanuit deze veilige setting blijvend kunnen functioneren op trede 3. Gezien onze inmiddels opgebouwde contacten in werkplekrelaties zijn er mogelijkheden om, bij uitzondering, cliënten te begeleiden op de 4e trede van de participatie ladder in het horeca werkveld. Voor deze laatste 2 genoemde cliëntengroepen bestaan mogelijkheden om binnen dit werkveld certificaten en/of opleidingen te behalen. Op termijn zal ’t Klopt dagbesteding hier zelf ook de mogelijkheden voor ontwikkelen, in de werkvelden huishoudelijke werkzaamheden en groenvoorziening.

Tevens is er vanuit andere Driestroomhuizen met regelmaat een vraag om cliënten op woensdagmiddag op te vangen, dit gaat veelal om cliënten onder de 18 jaar met een indicatie gegeven door jeugdzorg. Deze combinatie werkt erg positief met onze cliënten, aan beide kanten vindt uitdaging en ontwikkeling plaats, ook voor deze cliënten is het hoofddoel stabiliseren en behouden van vaardigheden.

De mix van WLZ, WMO en JW zien wij als grote meerwaarde voor alle cliënten binnen de dagbesteding, het laagdrempelig van elkaar leren en het vergroten van contacten binnen een veilige afgebakende setting.

Nu onze dagbesteding officieel van start is gegaan per 01-09-2020 hebben wij de folder online gezet. Er zijn van maandag t/m vrijdag nog open plekken.

Klik hier om de folder te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Karssen (06-12838541) of Patricia Jordens (06-15950519). Ook kunt u een mail sturen naar dagbesteding@t-klopt.nl