Mensen met een beperking:

  • Zijn mensen met mogelijkheden en dienen in staat te worden gesteld om zich in overeenstemming met hun mogelijkheden te ontwikkelen.
  • Zijn zelf verantwoordelijk voor zaken die hun draagkracht niet overstijgen.
  • Hebben, net als ieder ander, recht op een plaats in de samenleving en deelname aan alle facetten van het dagelijks verkeer.
  • Dienen in staat te worden gesteld om keuzes te maken.
  • Dienen niet afhankelijker van begeleiding te zijn dan strikt noodzakelijk.

Wij vinden dat de “beperkten” als uniforme groep niet bestaat, ieder mens met een beperking heeft zijn eigen mogelijkheden, wensen en achtergrond. Ieder mens is uniek. Het leren door middel van vallen en opstaan, draagt wezenlijk bij tot de ontwikkeling van een mens, ook mensen met een beperking moeten de mogelijkheid krijgen op deze wijze te leren. De hulpvragen, die de jongere aan de medewerkers stelt, behoeven veel aandacht. Maar de jongere is meer dan een reeks deelvragen. Het is daarom belangrijk dat, wat er ook gebeurt, de medewerkers de ‘overkoepelende’ blik op de jongere als mens behouden.

Binnen onze zorgonderneming staat het woord “thuis” centraal. Een thuis voor mensen met een beperking, waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar er gekeken wordt naar de jongere als mens met zijn of haar mogelijkheden. Voor iedere jongere zal een ondersteuningsplan met daarin individuele doelen en werkpunten evenals afspraken zijn die d.m.v. gerichte rapportage en evaluaties worden gevolgd. Doelen en werkpunten zullen vervolgens behaald worden, overgaan naar de basiszorg of worden aangepast. De communicatie met de belangrijke ander of (wettelijke) vertegenwoordigers (ouders, familieleden of anders) zal bij ons hoog in het vaandel staan om zo met elkaar een zo optimaal mogelijk klimaat te creëren voor een ieder.

Onze zorgonderneming zal de naam “’t Klopt” dragen. Dit heeft voor ons een belangrijke betekenis en geeft goed weer waar wij voor staan.

  • Deze manier van leven klopt voor ons; met zijn tweeën zorg dragen voor elkaar, onze dieren en onze medemens die door een verstandelijke beperking op meerdere vlakken hulp nodig hebben.
  • Vanuit ons kloppend hart, tevens met gevoel voor ondernemerschap in de zorg, vergroten we de kwaliteit van leven van zowel de jongeren als ons zelf, met als doel ontwikkeling en ontplooiing waar mogelijk.
  • Als geklop op de deur; je bent welkom, we nemen de tijd voor je en hebben aandacht voor wie je bent en voor je vraag. Onze onderneming is om die reden een bijzonder, uniek project in Utrecht waarin we werken en leven vanuit een driestructuur met jongeren die veelal buiten de gezinssituatie vallen i.v.m. leeftijd of problematiek.