methodiek

  We hanteren de “Gentle Teaching”-methode volgens McGee, die nadruk legt op wederzijds respect en het opbouwen van betekenisvolle relaties.

  Deze beïnvloedingsmethode is gericht op het helpen van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen door het vormen van gevoelens van zekerheid en veiligheid. Hierdoor raken ze uit hun isolement waardoor gedragsproblemen af zullen nemen. Deze beïnvloedingsmethode kan toegepast worden bij alle mensen met een verstandelijke beperking. Mensen zijn van elkaar afhankelijk, beschouwen zichzelf en anderen als gelijkwaardig en hebben respect voor elkaar. In deze opvatting passen geen opvoedingsmiddelen als straffen en belonen. De methodiek wordt binnen de zorg voor mensen met een beperking gekenmerkt door het werken met de 4 R’s:

  Respect; wensen, behoeften en mogelijkheden zijn uitgangspunt voor het contact, de bewoner wordt gewaardeerd om wie hij is, los van gedrag.

  Ruimte geven; zowel materieel als persoonlijk. Zonder ruimte beperk je de bewoner in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.

  Rationeel zijn; doelmatig werken, uitgaan van feiten i.p.v. bijvoorbeeld irritaties.

  Realistisch blijven; niet over- en ondervragen, veranderingen gaan langzaam, verwacht geen “genezing”.

  De Gentle Teaching is bedoeld als basishouding van medewerkers voor alle mensen met een verstandelijke beperking.