Drijfveer

Wij zijn twee jonge enthousiaste vrouwen die beiden zowel jarenlange ervaring als opleiding in de zorg hebben. Jolanda is gestart met werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vervolgens is zij werkzaam geweest binnen de verpleeghuiszorg en in een huis voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Patricia is vanaf haar 17e jaar werkzaam binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Van leerling op diverse groepen tot gediplomeerd verpleegkundige en gezinsmanager bij multi probleem gezinnen.

Wij hebben elkaar leren kennen op onze vorige werkplek alwaar wij woonden en werkten en een zorghuis exploiteerden met veelal adolescenten met een verstandelijke beperking. Jolanda als gezinsouder, Patricia als “coach” en begeleider/mentor van diverse jongeren. Deze stijl van wonen, werken en leven paste zo goed bij ons dat we, onze al tijden aanwezige wens en droom om eigen ondernemer in de zorg te worden, in vervulling hebben laten gaan. Met zijn tweeën denken wij de perfecte combinatie qua talent en mogelijkheden te hebben gevonden om onze droom waar te maken.

Onze droom, het starten van een gezinshuis, waar we met zijn tweeën jongeren met een verstandelijke beperking een thuis willen bieden. Jongeren vanaf 18 jaar, aangezien we hebben gezien en ervaren dat zij veelal nog niet klaar zijn uit te stromen naar een vorm van begeleid kamer training of begeleid zelfstandig wonen en nog in grote mate ontwikkelen binnen een gezinsstructuur. In Utrecht en omgeving is er vraag naar deze vorm van zorg blijkt uit de aanmeldingen.

Belangrijk is dat het gezinshuis een ruim opgezet terrein heeft waar we de jongeren in de toekomst ook doorstroommogelijkheden kunnen bieden naar steeds meer zelfstandigheid, maar wel binnen de veiligheid van het dan bekende terrein en ons als gezinsouders. In het hoofdstuk visie zullen we hier uitgebreider op terugkomen aan de hand van het “spettermodel”.

Competenties

Als grote gemene deler hebben we een grote passie voor mens, dier en de natuur. Deze passie leidt tot de grote wens ons eigen leven te combineren met jongeren met een beperking en samen de kwaliteit van leven voor een ieder te vergroten. Tevens hebben we specifieke competenties zoals hier onder beschreven.

Jolanda is erg zorgzaam en dienstverlenend ingesteld. Jolanda kan zeer geordend en planmatig werken en is tevens in het bezit van een kritisch (zelf)reflecterend vermogen.

Patricia is communicatief vaardig zowel richting de jongeren als netwerk en overige disciplines. Ze kan zowel de jongeren als het eigen “team” enthousiasmeren voor allerlei dingen. Ze is erg sportief en maakt graag gebruik van haar humor. Patricia kan goed analytisch denken en bezit helikopterview.